Benefiční sportovní happening na podporu těch, kteří svůj životní běh už končí.

Běh pro hospic 2023

Obnova zařízení hospice

Obnova zařízení hospice

Dejme hospic do pořádku - Potřebujeme 1 000 000 Kč

 

LETOS JSEM DÍKY VÁM VYBĚHALI  951 658 Kč! To je skoro celý milion!

Jste opravdu skvělí!
Tyto prostředky nám pomohou s financováním náročných investičních projektů.

Po 22 letech fungování hospice je nutná obnova mnohého zařízení, aby mohl hospic fungovat a sloužit nevyléčitelně nemocným i dál. Letos a s přesahem do roku příštího se chystáme na následující projekty: Na 24 pacientských pokojích vyměníme lina, přidáme výklopná zrcadla pro imobilní pacienty, dodáme na další pokoje zvedáky pro nepohyblivé pacienty. Vyměníme zdroj vytápění hospice, 22 let staré plynové kotle. Provedeme rekonstrukci ležatých vodovodních rozvodů, které jsou v havarijním stavu a ovlivňují kvalitu vody. Na realizaci všech těchto nutných projektů budeme potřebovat přes 11 miliónů korun. Z dotačních zdrojů bychom měli získat 9 miliónů korun. Finanční zajištění větší části přislíbili Ústecký kraj, Evropský fond pro regionální rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Děkujeme, že nám s tím pomáháte svou účastí v Běhu pro hospic!

Zde naleznete přehled realizovaných, probíhajících i plánovaných projektů Hospice sv. Štěpána