Benefiční sportovní happening na podporu těch, kteří svůj životní běh už končí.

Běh pro hospic 2022

Program dne a pokyny běžcům

Běh naživo 21. 5. 2022

Těšíme se na vás od 10 do14 hodin

registrace na místě 9:30 - 12 hodin

Starty jednotlivých tras a kategorií:

10:10

start 0,5 km

kolem hospice

 děti 4 - 6 let

10:30

start 1 km

ke Kávě s párou

 děti 7 - 10 let

11:00

start 3 km

k mostu G.Chábery

 děti 7 - 10 let

   

junioři 11 - 14 let

   

 dospělí 15 +

12:00 
 

start 6 km

ke Koníkovi

 junioři 11 - 14 let

   

 dospělí 15 +

Ocenění kategorií:

0, 5 km - prvních 5 dětí.

1 km - první 3 dívky/ chlapci

3, 6 km  první 3 dívky/chlapci

                první 3 junioři/juniorky

                první 3 ženy, muži

Časy jsou orinetační, vždy záleží na doběhu předchozí kategorie. Všechny kategorie budou vyhlášeny hned po doběhu závodníků z tratě. Děti v kategorii do 10 let mimo první tři umístěné dostanou po doběhu drobný dárek.

Všichni registrovaní berou na vědomí tyto podmínky k běhu:

Bezpečnost
Všichni běžci běží na vlastní nebezpečí na tratích budou barevné fáborky, směrovky a navigační hlídky a jeden zástupce ČČK. Za děti do 15 let ručí rodiče nebo jiný zákonný zástupce. Na trať 6 km neberte děti mladší než 10 let. Občerstvovací místa budou u hospice, u mostu a u koníka.
Registrace na místě
Pro registraci na místě je třeba vyplnit registrační lístek a odevzdat na registračním místě (jídelna hospice). Startovné je třeba zaplatit na místě hotově, oproti vydání pokladního dokladu. Po té vám bude přiděleno startovní číslo. Registraci je nutno provést nejpozději 15 minut před startem vaší trasy. Přijďte proto s dostatečným předstihem.
Označení kategorie Junioři
Každý junior (11 - 14 let) obdrží u registrace červený rozlišovací náremek, aby byl v cíli snadno odlišitelný od dospělých i od dětí.
Tento náramek si vyzvednou i junioři registrovaní on-line.
Startovní číslo pro online registrované
Startovní číslo by všem běžcům mělo přijít do emailu, prosíme vytiskněte si ho nejlépe na formátA5 a přineste sebou a připněte zpředu na váš dres 4 připínacími špendlíky. Nemáte-li možnost si číslo vytisknout číslo, budeme mít pro jistotu pár vytištěných navíc a vaše číslo dopíšeme ručně, ale prosíme nespoléhjte však na to, pokud to není nutné, abychom se touto procedurou nezdržovali.
Start a cíl
Pro hladký průběh všech startů a závěru běhu, bude ve stratovním a cílovém prostoru několik dobrovolníků. Dobrovolníci odpovídají za bezpečnost v tomto prostoru. Jejich úkolem je také zachytit první tři v každé kategorii a informace předat do moderátorského stanu. Prosíme dbejte jeich pokynů. Zároveň uslyšíte pokyny i od moderátora běhu.
Startovní balíček
Pro každého běžce je určen startovní balíček: voda, müsli tyčinka, placka, čaj.  Z ekologických důvodů nebudou tyto věci v sáčcích, běžci si je sami vezmou z velkých krabic, pro děti toto vyzvednou rodiče.
Trička objednaná s registrací a předem zaplacená
Vyzvednete v registračním místě (jídelna hospice) oproti podpisu.
Trička k zakoupení
U stánku Bona fide. Omezený výběr velikostí.
Občerstvení
V cíli bude pro běžce připraveno ovoce a voda.  Další nápoje - pivo, limo, káva  - bude možno zakoupit  ve stánku za hospicem. K prodeji budou i grilované klobásy nebo hermelín. v recepci hospice je možno zakoupit další drobné občerstvení, nanuky, apod..
Vyhlášení vítězů
Proběhne v moderátorském stanu, před hospicem, vždy hned po doběhu danné kategorie.

Převlékání
Za hospicem bude připraven převlékací stan.
Odložení osobních věcí
Osobní věci lze odložit v jídelně hospice v prostoru, který bude monitorován dobrovolníky.
Toalety
Ve spodní části Rybářského náměstí budou umístěny mobilní WC Toi Toi  - s tekoucí vodou. Uvnitř hospice bude k dispozici dámské a pánské WC hned za recepcí.
Pohyb po hospici
Je umožněn pouze do jídelny, recepce a na toalety v přízemí.
Do patra, na lůžková oddělení a do atria prosíme nevstupujte.
Doprovodné aktivity pro děti
U hospice bude pro děti připraven skákací hrad a mega bublifuk, zvířátka z balónků připraví pro děti balónková Evička .).
Za děti zodpovídají jejich zákonní zástupci. Nenechávejte děti samotné, bez dozoru.
Parkování
Pokud nemůžete přijít pěšky nebo přijet na kole, můžete váš vůz zaparkovat na parkovací betonové ploše za zimním stadionem - vjezd ze Zahradnické ulice. Nebo lze parkovat u koupaliště - obě místa jsou vzdálena 5 minut chůze k hospici. Na Rybářském náměstí před hospicem není parkování umožněno. Děkujeme za pochopení.